Bemutatkozás

 

Az Alapítvány céljai

  • A VOLÁN Egyesülés bármely tagjánál munkaviszonyban álló vagy munkaviszonyban állt elhunyt munkavállalók gyermekeit, elsősorban tanulmányaikat anyagilag támogassa.
  • A gyermekek részére biztosítsa az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életmód, táplálkozás és rendszeres testmozgás lehetőségét. Legfőbb feladata a fiatal generációk, a gyermekek sporttal való megismertetése.
  • A VOLÁN Egyesülés bármely tagjának munkavállalója vagy munkaviszonyban állt elhunyt munkavállalók gyermekei által elszenvedett, közlekedési balesetből eredő szociális és egészségügyi hátrányok részbeni kiküszöbölése, a balesetet követően szükséges rehabilitáció elősegítése.
  • Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, rekreációs tevékenységet szervezzen, ezzel segítve a szabadidő testi-lelki feltöltődést eredményező felhasználását.
  • A VOLÁN Egyesülés bármely tagjának hátrányos helyzetű munkavállalójának vagy munkaviszonyban állt elhunyt munkavállalók gyermekeit támogassa, a gyermekek részére speciális hétvégi gyógyuló és kalandos tábort szervezzen.
  • A gyermekek részére rekreációs tevékenységeket, táborozásokat, szabadidős programokat szervezzen, ezzel segítve a szabadidő testi-lelki feltöltődést eredményező felhasználását.
  • A VOLÁN Egyesülés bármely tagjának munkavállalójának vagy munkaviszonyban állt elhunyt munkavállalók gyermekeinek részére olyan körülmények biztosítása, amely által gyermekkora boldogabb, életkezdése pedig ezek miatt könnyebb, vidámabb, életerősebb lesz.
  • A gyermekeket és fiatal felnőtteket szociális rászorultság szerint közép- és felsőfokú tanulmányaikban, vagy szakképzésük során (OKJ) ösztöndíj biztosításával támogassa.
  • A társadalom rászoruló tagjainak egészségügyi gyógykezeléseinek, egészséges életmódra nevelésének támogatása.

 

A Kurátor

Kocsis Korinnának hívnak, a Vas megyei Jákfáról származom. Nagy örömömre szolgál, hogy csatlakozhattam a VOLÁN Egyesülés csapatához, annál is inkább, mivel a szüleim mindketten VOLÁN dolgozók voltak. Édesanyám vezénylőtisztként dolgozott, Édesapám pedig tehergépkocsi vezetőként kezdte, majd autóbuszvezetőként ment nyugdíjba a Vasi VOLÁN-tól. A jótékonyság évek óta része az életemnek.

A célunk, hogy minél több rászoruló gyermeknek és családnak segítsünk, életkörülményeik javításában, elsősorban a tanulmányaikat anyagilag támogassuk. Fontos feladatnak tartom, hogy a fiatal generációnak biztosítsuk az egészséges életmódra nevelést, a sport szeretetét. További céljaink a baleset következtében elszenvedett szociális és egészségügyi hátrányok részbeni kiküszöbölése és a szükséges rehabilitáció elősegítése.

Az Alapítvány további célja szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, rekreációs tevékenység szervezése, ezzel segítve a szabadidő testi-lelki feltöltődést eredményező felhasználását. Gyermekeknek olyan körülmények biztosítása, amely által gyermekkoruk boldogabb, életkezdésük pedig ezáltal könnyebb, vidámabb, életerősebb lesz.

A VOLÁN Egyesülés Caritas Alapítvány további célja, hogy a VOLÁN Egyesülés bármely tagszervezetének hátrányos helyzetű munkavállalója, vagy korábban munkaviszonyban állt, elhunyt munkavállalójának gyermekeit támogassa, a gyermekek részére speciális hétvégi gyógyuló és kalandos táborokat szervezzen.
 
Őszintén bízom benne, hogy a támogatásoknak köszönhetően hatékonyan és sikeresen tud működni az Alapítvány.