VOLÁN Egyesülés

 

A VOLÁN Egyesülés 28 tagszervezet összefogásával gazdálkodásuk eredményességének előmozdítására és tevékenységük összehangolására, valamint szakmai és társadalmi érdekeik képviseletére 1989-ben alapított jogi személyiséggel rendelkező kooperációs társaság. Gazdasági társaságunknak jelenleg 42 tagszervezete van és két tagozatban végzi tevékenységét: a Személyszállítási, illetve az Árufuvarozási, Szállítmányozási és Szolgáltatási Tagozatban.Az Egyesülés arra törekszik, hogy a VOLÁN cégcsoporthoz tartozó társaságok az összehangolt tevékenységükkel jól szolgálják az utasok, illetve a megrendelők igényeinek kielégítését. Tagszervezeteink közül 23 társaság végez autóbuszos személyszállítási tevékenységet. A helyközi menetrend szerinti forgalomban a VOLÁN jogutód Közlekedési Központok autóbuszai naponta átlagosan 1,1 millió utast juttatnak el úti céljaikhoz. A menetrend szerinti helyközi autóbuszjáratokkal az ország 3155 települése közül 9 kivételével valamennyi elérhető, a települések kétharmadának lakosai csak a VOLÁN Egyesülés tagjai által üzemeltetett autóbuszjáratok segítségével juthatnak el az iskolákba, munkahelyekre, illetve intézhetik különféle hivatalos és magáncélú utazásaikat. A jó közlekedési kapcsolatnak a kisebb települések gazdasági életében elengedhetetlenül fontos infrastruktúra-pótló szerepe van.

 

Szakmai érdekképviselet


A VOLÁN Egyesülés, mint szakmai érdekképviseleti szerv nap mint nap arra törekszik, hogy tagszervezetei tevékenységének összehangolásával szolgálja az utazóközönség, illetve a megrendelők igényeinek kielégítését. Ennek megfelelően az Egyesülés két kategóriában végzi tevékenységét: a Személyszállítási, illetve az Árufuvarozási, Szállítmányozási és Szolgáltatási Tagozatban.

 

Küldetésünk


Az Egyesülés küldetésének fő irányvonala, hogy tagszervezetei közös szakmai érdekeinek érvényesítését minél eredményesebben segítse elő, képviselje álláspontjukat a megfelelő szakmai fórumokon – így a jogszabályalkotás, közlekedés-stratégiai célok meghatározása, megvalósítása terén, szakmai rendezvényeken. Ennek érdekében megalakulása óta feladatának tartja, hogy szellemi kompetenciáit, anyagi és humán erőforrásait a leghatékonyabban hasznosítva mozdítsa elő a tagszervezetek gazdálkodásának eredményességét, gazdasági tevékenységük összehangolását. Ennek megvalósításában támaszkodik tagszervezetei szakmai tapasztalataira, vezető testületeinek álláspontjára, épít munkatársainak szellemi alkotó erejére, kompetenciájára, elhivatottságára és lojalitására. 2015 nyarán egy reorganizációs program vette kezdetét, amelynek keretében új üzletfejlesztési, befektetési irányok kerültek kijelölésre, valamint a közösségi közlekedési ágazat támogatását célzó projektek indultak el. Ennek és a Társaság belső változásainak hatására, párosulva a piaci környezetben az elmúlt években történt, és a közeljövőben várható változásokkal, indokolttá vált, hogy a VOLÁN Egyesülés a taggyűlés felhatalmazásával megújítsa stratégiáját.

A VOLÁN Egyesülés értékteremtő szervezet, a magyar közlekedési szektor olyan megújuló erőforrása kíván lenni, amely tagjai és szakmai partnerei számára intelligens megoldásokat és szakértelmet közvetít.


Kiemelt célja, hogy a nemzetközi példák megismertetésével korszerű, XXI. századi működési modellek, módszertanok bevezetésében támogassa tagvállalatait, melyekkel megvalósítható a megbízható és összehangolt közösségi közlekedési rendszerek fejlesztése, biztonságos és igényvezérelt mobilitás, intelligens és igénybevevő-orientált, minőségi szolgáltatás.